UXVN – Design Stories

Design Stories

Những câu chuyện về UX, Product Design kể bởi những Designers đang làm việc tại Việt Nam hoặc Designers người Việt ở nước ngoài.

image

Nghe tại

Ủng hộ chúng tôi

Latest Episodes

Ep06 – Phuong-Anh Dang: Câu chuyện của Solo UX Researcher trong lĩnh vực Edtech
Ep05 – Phuong Han: Hành trình đến với UX Research
Ep04 – Zoey Nguyen – Từ Fine Art đến Product design và Figma Communit
Ep03 – Nang Nguyen: Câu chuyện grow team design ở VinID và tình hình UX ở Việt Nam
Ep02: Chung Nguyễn – học và nhận được gì từ việc tổ chức UX Mentorship Program
Ep01: Trí NguyễnDesign đóng góp như thế nào ở một Startup giai đoạn đầu?

Upcoming Episodes

Ep07: Anh Phạm

Đề cử khách mời và đặt câu hỏi cho podcast

Nếu bạn muốn đề cử khách mời cho podcast, hoặc muốn đặt những câu hỏi cho các khách mời, các bạn có thể vào link này nhé

Podcast nói về điều gì?

image

Đây là podcast đầu tiên của UXVN được host bởi Thái Lâm. Mục đích của podcast là để mang đến những câu chuyện và góc nhìn thú vị về lĩnh vực UX, Product design với không khí gần gũi, thoải mái.

Ủng hộ podcast

Để mang lại những nội dung ngày càng phong phú cũng như nâng cao chất lượng Podcast. Chúng tôi rất cần sự hỗ trợ của các bạn.

ỦNG HỘ HÀNG THÁNG

Trở thành Patron ở website

Đăng ký thành viên UX Practitioner hàng tháng trên

https://www.uxvn.org/membership

ỦNG HỘ MỘT LẦN

Bằng hình thức Buy me a coffee

Đăng ký để nhận thông báo

Đây là dự án của UXVN Community, bạn sẽ chỉ nhận email liên quan đến UXVN và các hoạt động của Design Stories

UXVN Podcast — © 2020

An initiative of UXVN Community

Powered by Notion & Super ⚡️