💫

Ủng hộ

Podcast nói về điều gì?

Đây là podcast đầu tiên của UXVN được host bởi Thái Lâm. Mục đích của podcast là để mang đến những câu chuyện và góc nhìn thú vị về lĩnh vực UX, Product design với không khí gần gũi, thoải mái.

Ủng hộ podcast

Để mang lại những nội dung ngày càng phong phú cũng như nâng cao chất lượng Podcast. Chúng tôi rất cần sự hỗ trợ của các bạn.

ỦNG HỘ HÀNG THÁNG

Trở thành Patron ở website

Đăng ký thành viên UX Practitioner hàng tháng trên

https://www.uxvn.org/membership